Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej organizuje wsparcie, udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobie niepełnosprawnej. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej. Pracę znajdziesz w ośrodkach i domach pomocy społecznej, oddziałach PCK, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym placówki wsparcia dziennego), placówkach poradnictwa rodzinnego, szpitalach specjalistycznych, jednostkach samorządu terytorialnego.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacja:  Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
Nauka trwa 1 rok

 

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;

2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

 • Elementy anatomii i patologii człowieka

 • Język migowy

 • Opieka i pielęgnacja człowieka

 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Umiejętności opiekuńcze

 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

Wyświetlony 3706 razy
- Nawigacja -

Szkoła z długą tradycją

Kierunki na studium

 • technik administracji spec. celno – skarbowa
 • technik administracji spec. bezpieczeństwo wewnętrzne
 • technik rachunkowości
 • technik BHP
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka środowiskowa
 • technik archiwista